Webmail   |   Logga in   |   Fjärrsupport

Om WebOne AB

 

WebOne AB har två verksamhetsområden, utveckling webtjänster/website och drift/hosting.

 

Vi utvecklar hemsidor, weblösningar så som webshoppar, ekataloger, kundstöd och projektsystem allt från den lilla enkla hemsidan till stora omfattande webplattformar och intranät.

 

 

Affärsidé

Att med ett av marknades enklaste publiceringsverktyg underlätta våra kunders löpande hantering och underhåll dess websidor. Att tillhandahålla högkvalitativa web-, e-mail och hostingtjänster samt ge bra, snabb och effektiv support till våra kunder.

Målgruppen för verksamheten är små och medelstora företag.

 

 

 

Infrastruktur

Vi hostar alla våra egna web, mail, dns och databaservrar i vårt webhotell samt erbjuder virtuella VPS och dedikerade servrar för de kunder som kräver mer kapacitet till sin weblösning. Samtliga servrar har redandant strömförsörjning, redundant nätverk ut mot internet och alla hårddiskar RAID10 vilket innebär att alla diskar är speglade vilket skyddar data om en hårddisk slutar fungera.

 

Vi har egna servrar placerade på tre geografiskt skilda platser för högsta driftsäkerhet.

 

I vårt primärta datacenter finns alla produktionservrar;

 

I det sekundära datacentert finns;.

 

I den tredje datahallen;